Метінвест Діджитал розробляє, впроваджує та супроводжує проекти побудови цільової архітектури програмних та апаратних засобів ІТ-інфраструктури організації для забезпечення безперервності бізнес-процесів, доступності та безпеки даних, економічної ефективності, швидкості змін та можливості масштабування. Ми забезпечуємо розгортання ІТ-інфраструктури, в тому числі на основі моделі IaaS (Infrastructure as a Service)