Сьогодні дані є для бізнесу новим капіталом. Вони лежать в основі прийняття будь-яких управлінських та виробничих рішень. На всіх рівнях організації та у всіх функціональних напрямках. Чим ефективніший процес управління даними та їх подальший аналіз – тим якіснішими є на виході управлінські рішення. Таким чином менше помилок, фінансових втрат, простоїв обладнання чи затримок у постачанні. Зростання обсягу та різноманітності даних створює певні складнощі управління ними як для ІТ, так і для бізнесу.