Розвиваємо молодь: експерти Метінвест Діджитал провели лекції з розвитку автоматизованих систем управління для студентів Метінвест Політехніки

Технології та автоматизація процесів в роботі вже давно не дивина. Сьогодні Україна потребує висококваліфікованих фахівців, які володіють знаннями та навичками управління цифровою електронікою, проєктування та програмування систем автоматизації виробництва. Студенти напряму автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій в Метінвест Політехніці навчаються глибоко розуміти технологічні процеси у гірничо- металургійному комплексі, розробляти, модернізувати й забезпечувати роботу автоматизованих систем управління виробництвом. В цьому їм допомагають експерти-практики з Метінвест Діджитал.

 

Наприкінці березня, у першому недержавному гірничо-металургійному університеті Метінвест Політехніка відбулися лекції для майбутніх магістрів з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. У ролі лекторів до освітнього процесу долучилися експерти Метінвест Діджитал – Володимир Оженко, директор Центру експертизи АСУТП, та Сергій Чуприков, керівник відділу по розвитку систем АСУТП.

Для студентів експерти з багаторічним досвідом у сфері цифровізації виробництва провели лекції за темами «Огляд рішень MES (Manufacturing Execution System)», а також «Експертні системи та математичні моделі як частина промислової автоматизації» (Expertise and Math Model Systems as Part of Industrial Automation).

Володимир Оженко поділився своїми думками стосовно такого типу навчання:

 •   Подібні відкриті лекції зі студентами дозволяють експертам більше продемонструвати їм усі тонкощі в обраній ними професії. Часом, такі лекції дають можливість мотивувати студентів до подальшого навчання й надають їм роз’яснення складних для сприйняття концепцій. Через озвучений практичний досвід, знання та практики, про які говорить експерт під час лекції, студенти отримують підвищення їхньої кваліфікації та унікальні знання. Почути інформацію безпосередньо від експерта, поставити запитання, що цікавлять студентів й отримати на них практичні відповіді – є великою можливістю у навчанні, що надає Метінвест Політехніка.

 

Студенти Метінвест Політехніки, які навчаються за освітньою програмою «Інтелектуальні системи управління в гірничо-металургійному виробництві», мали можливість поглибити знання з експертизи у промисловій автоматизації та розглянули сучасні рішення автоматизації у гірничо-металургійному комплексі. Такі лекції є стартом взаємодії технічного університету з провідними фахівцями підприємств Групи Метінвест, метою яких є ознайомлення студентів з основними напрямами розвитку систем промислової автоматизації різноманітних технологічних процесів. Подібна практика планується продовжуватися й надалі, оскільки вкрай важливо, щоб молоді спеціалісти вже з університету мали більш глибокі уявлення про можливості й особливості їх роботи в майбутньому, та зрозуміти важливість інтеграції різноманітних систем.