Розробка та впровадження інформаційно-диспетчерської системи залізничного транспорту

 

Результат 

 
  • Зниження трудовитрат на супровід системи
  • Поліпшення оперативного керування вагонопотоками
  • Автоматизація звіряння оплати за користування вагонами
  • Автоматизація розрахунку недостач/надлишок вантажу, що надходить, з урахуванням договірних умов
 
 

Задача 

 
Розробити та впровадити інформаційно-диспетчерську систему управління залізничним транспортом на гірничодобувних, металургійних та коксохімічних підприємствах.
 
  • ІДС інтеграція із системами електронного документообігу "Укрзалізниці", обліковою системою SAP, ваговимірюванням
  • 30% скорочення трудовитрат за введенням даних у систему SAP
  • Power BI аналітика як інструмент аналітичної звітності
  • ТЗР розподіл збільшився у показниках точності
 
 

Рішення 

 
Підприємства Групи Метінвест є великими вантажоодержувачами і відправниками вантажу з великим оборотом парку рухомого складу. Для ефективного управління рухомим складом Metinvest Digital розробив єдину систему – комплекс рішень з оперативного управління процесами залізничних перевезень. Було впроваджено інструменти для оперативного управління залізничними перевезеннями для зниження простоїв вагонів, уніфіковано логістичні процеси з урахуванням специфіки виробництва: гірничо-добувного, металургійного та коксохімічного, а також забезпечено інтеграцію рішення із зовнішніми системами (Укрзалізниця, ваговимір, SAP).