Роль цифрової трансформації у розвитку бізнесу

 

Яка роль цифрової трансформації у розвитку бізнесу? Як її впроваджувати та на що треба звертати увагу у цьому процесі? Ці питання звучали на експертному обговоренні, організованому Європейською Бізнес Асоціацією.

Досвідом впровадження цифрової трансформації у Групі Метінвест поділився Сергій Детюк, CEO Metinvest Digital.  Декілька тез з його виступу:  

  • Цифрова трансформація у сучасних умовах – необхідність для будь-якої компанії. 

Вона напряму пов’язана з конкурентоздатністю бізнесу, його успіхом на ринку. Так, згідно із дослідженням Deloitte, компанії з більшою цифровою зрілістю,  у два-три рази частіше за інших повідомляли про річне зростання чистого прибутку та рентабельності, що значно перевищує середні показники у їх галузях. 

  • Цифрова трансформація – це комплексна стратегічна перебудова бізнесу, а не автоматизація окремих процесів чи функцій всередині компанії. 

 Основна її ціль полягає не у впровадженні технологій заради технологій, а у створенні додаткової цінності для бізнесу, клієнтів, співробітників, партнерів тощо. Кожна цифрова трансформація досить унікальна річ, незалежно від галузі та розміру бізнесу.  Вона передбачає наявність чіткої стратегії та дорожньої карти, яка своєю чергою має бути обов’язково інтегрована із бізнес-стратегією. 

  • Для успішної цифрової трансформації необхідна правильна організаційна модель управління нею та ефективно побудовані внутрішні процеси. 

 Метінвест Діджитал, як ІТ бізнес-партнер найбільшої гірничо-металургійної групи компаній в Україні орієнтується на комплексний підхід, у якому цифрова трансформація є наскрізною та охоплює всі функції від виробництва до управління персоналом. Організаційна модель управління нею базується на трьох рівнях: Business Engagement - Solutions Delivery – Operations, які відповідають за оцінку потреб бізнесу у цифрових перетвореннях, впровадження нових технологій та їх подальшу підтримку. 

  • Цифрова трансформація має завжди починатися з побудови надійної інфраструктури та системи інформаційної безпеки. 

ІТ-інфраструктура має також відповідати параметрам гнучкості та масштабування для оперативного реагування на потреби бізнесу. Метінвест Діджитал впроваджує стратегію Cloud First, яка дозволяє не тільки зменшити загальну вартість володіння інфраструктурою Групи, а й відкриває нові можливості, особливо щодо швидкого та ефективного впровадження інноваційних, так званих cutting-edge technologies.

  • Ефективне управління даними – запорука успішної цифрової трансформації.  

Компанії мають великі масиви даних, але за різними оцінками до 75% усіх даних жодним чином не використовуються. Торік Метінвест Діджитал розпочав масштабну програму Data Governance, яка охоплює 16 проєктів. Її метою є побудова корпоративних сховищ неструктурованість і структурованих даних Data Lake / Data WareHouse, а також підвищення ефективності управління даними загалом. 

  • Цифрова трансформація має бути орієнтована в першу чергу на людей.

За будь-яким успішним проєктом цифрової трансформації стоять конкретні люди, завдяки професіоналізму, експертизі й знанням яких компанії здатні досягати необхідних результатів. Тому спочатку мають бути інвестиції в розвиток людей, а вже потім у продукти, технології та рішення.