Центр моніторингу в Метінвест Діджитал: що це та його важливість для бізнесу

В сучасному цифровому світі, де технології стрімко розвиваються, компанії потребують ефективного контролю за роботою ІТ-сервісів та аналізу даних для прийняття виважених рішень. У цьому контексті Центр моніторингу у Метінвест Діджитал стає незамінним інструментом для високоефективного управління бізнесом та досягнення високих результатів. Про Центр моніторингу та його важливість детальніше розповів В’ячеслав Герасименко, начальник Центру моніторингу Метінвест Діджитал.

 

Що таке Центр моніторингу?

 

Центр моніторингу є інфраструктурою для забезпечення постійного спостереження за компонентами ІТ-систем, які використовуються у бізнес-процесах. Робочий процес Центру моніторингу побудовано за методологією ITIL v4 із застосуванням регламенту управління подіями. Цей регламент надає можливість компанії отримувати всебічний огляд процесів, які відбуваються у всіх сферах діяльності. А огляд своєю чергою дає можливість запобігти потенційним збоям у технічних бізнес-процесах. Інтеграція даних з різних систем моніторингу дозволяє отримувати комплексні звіти та підкріплює прийняття обґрунтованих рішень щодо подальшої модернізації робочого процесу.

 

За якими аспектами діяльності слідкує Центр моніторингу в Метінвест Діджитал?

 

У Центрі моніторингу досить розширені аспекти діяльності, за якими здійснюється контроль. Ми можемо здійснювати моніторинг від робочого місця користувача й мережевого доступу до більш серйозних систем на підприємствах Групи Метінвест. Останні складають близько 90% ІТ-послуг, які ми надаємо.

Зазвичай ми встановлюємо контроль за запитом підприємств Групи Метінвест для того, щоб не було серйозних збоїв, які зупинять важливі робочі процеси. Проте є й такі напрями контролю, які ми здійснюємо за замовчуванням.

В’ячеслав Герасименко розповів на прикладі, як відбувається моніторинг. Менеджер ІТ-послуги надсилає карту моделі здоров’я послуги, в якій наводяться усі критичні для цієї послуги компоненти та опис параметрів з пороговим значенням. У разі досягнення порогового значення інженери Центру моніторингу сповіщають про це менеджера або відповідальних осіб.

Після розробки пакету моніторингу за послугою проводиться детальне тестування у тестовому середовищі, а після успішного завершення послуга передається у продуктивне середовище.

Інженери Центру моніторингу за допомогою системи «сервіс-менеджер» спостерігають та отримують інциденти моніторингу щодо певної ІТ-послуги. Далі наші колеги обробляють інциденти та ескалюють робочі завдання на відповідальних за ІТ-послугу спеціалістів. «Наше завдання полягає в оперативному виявлені проблематики та її вирішенні ще до того, як користувачі почнуть відчувати труднощі у робочому процесі», - зазначив В’ячеслав.

Насамперед ми слідкуємо за ІТ-інфраструктурою – це моніторинг стану серверів, хмарних сервісів, мереж, баз даних та іншої інфраструктури для забезпечення стабільності та безперебійності роботи систем. Без зайвої скромності можна сказати, що моніторинг ІТ-інфраструктури є невід'ємною умовою ефективності сучасного бізнесу.

Експерти Центру здійснюють нагляд за продуктивністю та завантаженістю програмних додатків, щоб забезпечити їхню ефективну роботу. Також відстежують якість обслуговування клієнтів та реагування на їхні потреби, слідкують за прогресом проєктів та вчасною реалізацією їхніх етапів, допомагають готувати звіти та аналізувати дані задля прийняття обґрунтованих рішень.

 

В чому полягає важливість Центру моніторингу для бізнесу?

 

Експерти Центру моніторингу швидко визначають проблему або запобігають її появі. Завдяки цьому мінімізується її негативний вплив на робочий процес, що дозволяє економити ресурси.

Наша команда постійно аналізує дані, завдяки цьому ми ефективно використовуємо ресурси: зменшуємо витрати, підвищуємо продуктивність, мінімізуємо втрати часу. Аналіз даних також допомагає прогнозувати та планувати подальші дії, що робить нас більш конкурентоспроможними на ринку.

Зараз ми впроваджуємо систему Azure Monitor, оскільки вона більш гнучка й дозволяє налаштувати декілька режимів моніторингу: проактивний, реактивний та комплексний.

 •  Проактивний режим спрямований на передбачення можливих проблем та недоліків у роботі ресурсів ще перед їх появою. Він використовує метрики та аналітику для виявлення аномалій та попередження про потенційні проблеми. Такий алгоритм роботи забезпечує планове усунення негараздів перед виникненням серйозних проблем.

 •  Реактивний режим активується під час виникнення проблем або аварій. Він дозволяє оперативно виявляти проблеми, які вже відбулися, та здійснювати аналіз, спрямований на їх усунення. Цей режим включає моніторинг метрик і сповіщень, щоб швидко реагувати на проблеми.

 •  Комплексний режим поєднує проактивний та реактивний підхід для забезпечення повноцінного контролю над станом ресурсів. Він поєднує передбачувану аналітику для попередження можливих проблем. Завдяки цьому є можливість швидко реагувати на виникнення аварій для забезпечення максимально ефективного моніторингу та управління ресурсами у хмарному середовищі Azure.

 

Центр моніторингу грає ключову роль в ефективному функціонуванні компанії, сприяє вчасному виявленню проблем, вразливостей і оптимізації роботи систем. Таким чином, ми уникаємо негативних наслідків у робочих процесах. Комплексне бачення, отримане у результаті аналізу, дає змогу приймати аргументовані та стратегічні рішення для успішного розвитку бізнесу.

Ми прагнемо охопити максимальну кількість пристроїв, які можемо моніторити. Команда Центру шукає можливості для вдосконалення робочих процесів та впроваджує інноваційні рішення для забезпечення безперебійної роботи всієї компанії.