Майстер-дані: що це та які переваги надає бізнесу

Сучасний бізнес щоденно опрацьовує великі масиви даних. Для багатьох компаній ефективність управління неструктурованою інформацією є значною проблемою, а її вирішення стає однією з ключових задач бізнесу. Наявність у компаній систем управління основними даними дозволяє покращити їх якість та зробити процеси прийняття рішень ефективнішими. Що таке майстер-дані та які переваги вони надають бізнесу, розповідає Ілля Кравченко, начальник відділу розвитку нормативно-довідкової інформації дирекції з інжинірингу Метінвест Діджитал

 

Що таке майстер-дані?

Багато компаній сьогодні мають у своєму технологічному ландшафті сотні окремих програм і систем – від управління ресурсами ERP до побудови взаємовідносин з клієнтами CRM. Відповідно, якщо дані накопичуються та зберігаються різними відділами, то вони можуть легко дублюватися, фрагментуватися й втрачати свою цінність. Як наслідок бізнес-ініціативи провалюються через погану якість корпоративних даних, на базі яких ухвалюються бізнес-рішення. Фактично можна зробити простий висновок – чим точніші дані має бізнес, тим ефективніше його управлінські або виробничі рішення й кінцевий фінансовий результат.

Майстер-дані лежать в основі будь-якої організації – це дані з найважливішою для ведення бізнесу інформацією: про співробітників або клієнтів, номенклатуру продукції, деталізований перелік послуг, технології, запаси, матеріали тощо.

 

Що таке системи управління майстер-даними та до чого призводить їх відсутність в компанії? 

Управління основними даними (Master Data Management, MDM) — це поєднання технологій, інструментів та процесів, які забезпечують централізоване накопичення, координацію та розвиток основних даних в організації. За відсутності ж єдиної системи управління майстер-даними, інформація здебільшого дублюється, бази даних розвиваються паралельно у різних напрямах, а організація в цілому не має єдиного перевіреного джерела інформації для прийняття рішень.

Таким чином, відсутність в компанії підходу до управління майстер-даними призводить до:

·    Некоректної звітності

·    Конфліктів даних та їх дублювання у різних функціональних підрозділах

·    Складності управління та зберігання даних, а також додаткових витрат на це

·    Не завжди правильних управлінських рішень

·    Відсутності єдиного джерела інформації

 

Яка роль Master Data Management (MDM) у бізнесі?

В ситуації, коли джерела корпоративних даних постійно збільшуються, а компанія потребує забезпечення підтримки даних в актуальному стані, щоб усі підрозділи могли користуватися надійною інформацією, впровадження систем управління основними даними (MDM) стає критичним питанням для бізнесу.

Оскільки основні дані використовуються різноманітними інформаційними системами, помилка в майстер-даних в одному місці може спричинити помилки в усіх програмах, які їх використовують. Ключова мета управління основними даними — впевнитися у відсутності неповних, суперечливих даних чи їх дублювання в різних напрямах діяльності організації, забезпечити єдність класифікації, кодування, найменування однорідних об'єктів у всіх інформаційних системах компанії. 

Таким чином, системи управління майстер-даними дозволяють:

·    по-перше, консолідувати та інтегрувати дані у єдину систему, стандартизувати їх по всіх бізнес-процесах, додатках та системах;

·    по-друге, спростити архітектуру даних та автоматизувати процеси внесення, зберігання й управління ними всередині бізнесу;

·    по-третє, забезпечити швидкий доступ та поширення даних всередині компаній, скоротити витрати на управління даними, а також зменшити кількість помилок в корпоративних даних. 

 

Що потрібно бізнесу для реалізації проєкту впровадження системи управління майстер-даними?

До побудови подібної системи необхідно підходити як до створення інформаційного фундаменту бізнесу – з урахуванням того, що дані з неї будуть використовуватись іншими інформаційними системами та що більше, на їх основі будуть формуватися інші дані.

Проєкт має врахувати наступні питання:

·    Проведення аудиту поточної ситуації та розробку дорожньої карти впровадження системи управління майстер-даними

·    Підготовку методичних документів та регламентів централізованого управління основними даними

·    Автоматизацію процесів ведення майстер-даних, їх уніфікацію як із зовнішніми джерелами інформації, так й інформаційними системами компанії

·    Визначення ролей учасників процесу та їх навчання, забезпечення розвитку та технічної підтримки впровадженого рішення

Найважливішою особливістю основних даних є те, що саме в них компанія накопичує знання про свою діяльність. Тому, вкрай важливо віднести впровадження цієї системи до стратегічних проєктів бізнесу. Кожен підрозділ організації має бути впевненим, що його робочі процеси забезпечуються найактуальнішими даними.