Комерційний облік електроенергії: нові компетенції та можливості для Метінвест Діджитал

Підвищення ефективності процесів комерційного та технічного обліку електроенергії є вкрай важливим напрямом для промислових підприємств. Воно дає можливість забезпечити прозорість процесу споживання електроенергії, дозволяє отримувати статистику та аналітику в режимі реального часу, якісніше прогнозувати потреби в майбутньому, контролювати енерговитрати та управляти собівартістю виробництва продукції. Метінвест Діджитал пройшов реєстрацію та отримав статус постачальника послуг комерційного обліку (ППКО) електроенергії. Спеціалісти центру експертизи промислової автоматизації нашої компанії розповіли про новий напрям діяльності компанії та проекти з комерційного обліку електроенергії, які вже впроваджуються на підприємствах Групи Метінвест

 

Що таке комерційний облік електроенергії?

Комерційний облік електроенергії — це сукупність процесів і процедур, що забезпечують формування повних і перевірених даних щодо обсягів електричної енергії, яка була вироблена, відпущена, передана, розподілена, спожита, імпортована й експортована за окремий часовий період.

Цей процес в Україні регулюється Кодексом комерційного обліку електроенергії, затвердженим Національною комісією з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Для виконання зобов’язань, визначених Кодексом, учасники ринку та споживачі повинні залучати ППКО, які мають відповідну реєстрацію в адміністратора комерційного обліку (АКО). Також, згідно з останніми змінами у законодавстві України комерційний облік електроенергії має здійснюватися на конкурентних засадах. Таким чином, споживачі мають право вільно обирати постачальників цих послуг для укладення з ним договорів. Щоби отримати право впроваджувати проекти та виконувати обслуговування чинних систем комерційного обліку електроенергії, компанії потрібно пройти реєстрацію як ППКО в НЕК «Укренерго» на відповідність законодавчо визначеним критеріям для виконання подібних робіт.

 

Навіщо Метінвест Діджитал статус постачальника послуг комерційного обліку електроенергії?

Метінвест Діджитал ще навесні пройшов усі необхідні етапи реєстрації в НЕК «Укренерго» та став офіційно зареєстрованим постачальником послуг комерційного обліку електроенергії. Це означає, що компанія може надавати подібні послуги для будь-яких підприємств: як в межах Групи, так і поза нею.

Василь Половка, менеджер продуктової лінійки АСКОЕР Метінвест Діджитал:

- В рамках центру експертизи АСУ ТП Метінвест Діджитал, ми займаємось розробкою та впровадженням проектів промислової автоматизації Групи Метінвест. Важливим напрямом є цифровізації та підвищення ефективності процесів обліку та управління енергетичними ресурсами, у тому числі й електроенергії. Щоби мати можливість надавати більш комплексні послуги й рішення в цьому напрямі, наша компанія однією з перших пройшла реєстрацію в НЕК «Укренерго» для отримання статусу постачальника послуг комерційного обліку електроенергії. Це відкриває для нас нові можливості з впровадження та ефективного управління системами АСКОЕ на підприємствах Групи Метінвест. 

Таким чином, Метінвест Діджитал, як постачальник послуг комерційного обліку електроенергії, може:

·    Забезпечувати розробку, впровадження, налаштування та технічну підтримку автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ), які містять програмне забезпечення та технічне обладнання для цього обліку;

·    Організовувати збір даних з точок обліку електроенергії на підприємствах;

·    Формувати бази даних зібраної інформації на серверах;

·    Створювати щоденну звітність зі споживання електроенергії з розбивкою її на півгодинні інтервали;

·    Забезпечувати передачу зібраної інформації операторам систем розподілу електроенергії (колишні обленерго).

 

Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) – система обліку електричної енергії, що складається з програмного забезпечення,  вимірювальної техніки, засобів зв’язку та синхронізації, а також з устаткування збору, обробки, збереження та зображення інформації, функціонально об’єднаних для забезпечення комерційного обліку електричної енергії.

 

Які переваги дає бізнесу впровадження систем комерційного обліку електроенергії?

Підвищення ефективності технологічних процесів комерційного обліку електроенергії є вкрай важливим, оскільки воно надає підприємствам можливість забезпечити прозорість процесу споживання е/е, отримувати статистику та аналітику в режимі реального часу, якісніше прогнозувати потреби в майбутньому, а також можливість отримувати більш вигідні тарифи у фінансовому плані.  

Відповідно до вимог законодавства з комерційного обліку електроенергії, споживачі мають щоденно збирати та передавати інформацію про обсяги спожитої ними електроенергії. При недотриманні цих вимог компанія чи підприємство переводиться в іншу категорію з більшими тарифами, тобто платить за кожен спожитий кіловат більше. Тому для споживачів ведення комерційного обліку спожитої електроенергії – це дуже важливий напрям також і з економічної точки зору.

Метінвест Діджитал ще торік почав впровадження систем комерційного обліку електроенергії на підприємствах Групи Метінвест з металургійного комбінату ім. Ілліча у Маріуполі. В рамках цього проекту фахівцями Центру експертизи АСУТП компанії було модернізовано та обладнано 154 точки комерційного та 550 точок технічного обліку, а також перенесено інформацію на чинний сервер АСКОЕ в хмарі Microsoft Azure. Цьогоріч повністю завершено впровадження системи АСКОЕ на Шахтоуправлінні «Покровське». Завдяки цьому підприємство було переведено з категорії споживачів групи Б на групу А, тобто на економічно вигідніший тариф.  За попереднім підрахунком економія витрат на електроенергію складе 0,75%, що дорівнюватиме майже 14 млн грн на рік.

Також цього року Метінвест Діджитал перевів на централізовану систему обліку Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ), у якого, після чергового обстрілу, зазнали пошкоджень локальні сервери.  В короткі строки фахівцями Метінвест Діджитал була виконана міграція на сервер АСКОЕ в хмарі Azure та збережено таким чином для заводу категорію споживача Групи А.

Наразі в роботі знаходиться проект впровадження АСКОЕ для Криворізького ремонтно-механічного заводу (КРМЗ). Спеціалістами центру експертизи АСУ ТП компанії виконано проектування систем АСКОЕ для Північного ГЗК та Камет-сталі, а також проектування АСКОЕ під керівництвом спеціалістів Метінвест Діджитал для Центрального ГЗК. В планах переведення на централізовані системи обліку електроенергії усіх підприємств Групи.

Дмитро Сухенко, провідний фахівець центру експертизи АСУ ТП Метінвест Діджитал:

- Окрім обліку спожитої електроенергії та її передачі операторам систем розподілу, впроваджена нами система АСКОЕ на базі програмного забезпечення ЕнергоЦентр, надає можливість проводити також й технічний облік як електроенергії, так й інших видів енергоресурсів. Паралельно впроваджуючи технічні точки обліку, ми отримуємо інформацію, яким чином енергоресурси розподіляються всередині підприємства. Надалі при зведені балансів чітко бачимо проблемні зони, втрати тощо. Як наслідок, можемо швидко реагувати й ліквідовувати проблемні зони, та зменшувати таким чином втрати енергоресурсів і коштів.

 

Технічна сторона питання

Впроваджена нами система централізованого обліку АСКОЕ  розгорнута та працює в корпоративній хмарі Microsoft Azure. У якості цільової платформи використовуємо програмне забезпечення «ЕнергоЦентр» українського розробника – компанії "ВІК-СОФТ". На ньому працюють усі зовнішні оператори систем розподілу, тому ми отримаємо доволі легку інтеграцію з ними. 

В середньому для підключення одного підприємства необхідно інтегрувати близько 700-800 точок виміру для електроенергії, без урахування обліку інших видів енергоресурсів. Ключовою складністю для швидкого впровадження систем обліку є різноманіття систем, адже на підприємствах Групи налічується аж 22 подібні системи, а також необхідність модернізації технологічних процесів польового рівня систем обліку, комунікаційного обладнання тощо. 

Комерційний облік електроенергії є важливим напрямом для центру експертизи промислової автоматизації. Тепер, маючи статус сертифікованого постачальника цих послуг, з одного боку, в Метінвест Діджитал немає потреби звертатися за допомогою до інших компаній, а з іншого боку, Група Метінвест може отримати більш комплексні послуги та підтримку рішень з АСКОЕ.