Особливості організації охорони праці в ІТ-компанії

Метінвест Діджитал, як ІТ-партнер обслуговує великі виробничі підприємства, на яких забезпечення та дотримання усіх правил техніки безпеки є першочерговою задачею, що вимагає постійного контролю. Ми поговорили з менеджером охорони праці Метінвест Діджитал, Олександром Заварзіним про особливості організації охорони праці в ІТ-компанії.

Кожне підприємство з яким працює наша компанія має свої вимоги з питань охорони праці. Ми зі свого боку, маємо забезпечувати як вимоги законодавства України, так і внутрішні нормативи організацій. Метінвест Діджитал працює з виробництвами, які часто мають підвищений ступінь ризику на робочих місцях. Тому кожен співробітник своєчасно проходить навчання та перевірку знань з питань охорони праці, а спеціалісти, які працюють безпосередньо на виробництвах в обов'язковому порядку використовують засоби індивідуального захисту.

Однією з важливих складових функціонування системи охорони праці у Метінвест Діджитал є відповідність роботи наших фахівців до всіх вимог та критеріїв замовників. Якщо працівники того чи іншого підприємства мають носити засоби захисту і спецодяг під час роботи, цих самих вимог дотримуються й наші працівники. Чітке дотримання правил дозволяє формувати превентивну культуру охорони праці всередині компанії.

Правильний підхід до організації охорони праці на виробництві дає працівникам почуття стабільності, захищеності їх прав та інтересів, уваги з боку керівництва. Налагоджена система охорони праці також знижує плинність кадрів, що позитивно впливає на стабільність роботи підприємств.

У нашій ІТ-компанії ми будуємо сучасну, некласичну модель охорони праці, модель яка має за основу ризикоорієнтований підхід. Метою цього підходу є впровадження заходів, які сприяють поліпшенню у сфері безпеки та гігієни праці, тобто заходів превентивного характеру. Спершу ми вивчаємо та оцінюємо потенційні професійні ризики, це дозволяє своєчасно запроваджувати профілактичні заходи для запобігання виробничого травматизму.

В щоденній роботі з охорони праці, ми використовуємо цифрові інструменти, які дозволяють нам заощаджувати час та збільшувати ефективність.Завдяки рішенням Office 365, ми маємо можливість проводити інструктажі дистанційно, оперативно збирати та аналізувати інформацію, автоматизувати рутинні процеси, що значно підвищує ефективність бізнес-процесів охорони праці та техніки безпеки.